Strandporten, Nyborg

Oprindeligt formål Fæstningsport
Anden anvendelse Arrest, Vagt
Bygningsmateriale Murværk
Bygningsform Porthus, Bom
   
Opført 1549
Nybygget 1742
Nedrevet 1855
   
Bemærkninger Strandporten var en smal portåbning i volden omgivet af mure. Over den var en pilastersmykket etage med en trekantet gavl, der var forsynet med Christian 6.’s monogram i sandsten og årstallet 1742. Porten var ”daarligt vedligeholdt, men meget nydelig”. Den var ældre end Christian 6., men blev ombygget under ham. I den øverste etage havde vagten arrestlokaler. Det var desuden muligt at gå lige igennem etagen og rundt på volden. Porten blev lukket om natten, undtagen mod bropenge. Den havde store jernbeslåede portfløje, og inden for porten var der en slagbom. Strandporten var meget snæver – 17½ alen lang og 8 alen bred. Den blev nedbrudt i 1855, da den var for lille.
   
Billeder
Miniature af billedet Frederik 5.'s rejse gennem Nyborg 1749Frederik 5.'s rejse gennem Nyborg 1749
På prospektet anes Strandporten i volden, lidt til højre for midten i billedet.
Kilde: Grønvolds stik i Frederik den Femtes Rejse gennem Rigerne, 1749

Miniature af billedet Frederik 5.'s rejse gennem Nyborg 1749Frederik 5.'s rejse gennem Nyborg 1749
I udsnittet ses Strandporten som en sandsynligvis muret bygning, der er en del højere end den mur, den står i. Der er to vinduer oven over portbuen, hvilket antyder, at der en etage ovenpå.
Kilde: Grønvolds stik i Frederik den Femtes Rejse gennem Rigerne, 1749
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Nyborg.