Frederik 5.'s rejse gennem Nyborg 1749

I udsnittet ses Strandporten som en sandsynligvis muret bygning, der er en del højere end den mur, den står i. Der er to vinduer oven over portbuen, hvilket antyder, at der en etage ovenpå.

Kilde: Grønvolds stik i Frederik den Femtes Rejse gennem Rigerne, 1749