Skiveprospekt 1767

På prospektet kan man lige ane en port til højre for midten i billedet.

Kilde: Pontoppidans Danske Atlas. Fotografisk genoptryk, Rosenkilde og Bagger, 1968.