Skives byporte under enevælden

Byporte Nørreport
Vesterport
Østerport 
   
Noter Skive var på intet tidspunkt indesluttede af murede forsvarsværker, men der var ophængt ”veritable plankeværker”. Litteraturen angiver dog ikke, om disse blev opstillet i forbindelse med konsumtionens indførelse.

Skives handels- og konsumtionsforhold var under kraftig indflydelse af kampen mod Aalborg, og det antydes ofte, at der i Skive var gode muligheder for bestikkelse af konsumtionsbetjentene.

   
Billeder
Miniature af billedet Skiveprospekt 1767Skiveprospekt 1767
På prospektet kan man lige ane en port til højre for midten i billedet.
Kilde: Pontoppidans Danske Atlas. Fotografisk genoptryk, Rosenkilde og Bagger, 1968.
   
Kilder P. Schou: Handelen i Skive gennem Tiderne. Skive 1933

Se også: