Prospekt af Varde 1767

På prospektet kan netop anes en stakitport for enden af vejen, omtrent midt i billedet.

Kilde: Pontoppidans Danske Atlas. Fotografisk genoptryk, Rosenkilde og Bagger, 1968.