Østerport, Næstved

Oprindeligt formål Fæstningsport
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale -
Bygningsform -
   
Opført før 1434
Nybygget -
Nedrevet
   
Bemærkninger Østerport nævnes første gang i kilderne 1434.

27. marts 1795 afleverede tømmermand Hans Nielsen et "Overslag paa hvad Materialer, der behøves til 4 Bomme, 4 Stjerner og noget nyt Plankeværk ved Byens Porte samt Arbejdsløn". Det vides ikke, om disse reparationer blev til noget, men det tyder på, at portene igen trængte til at blive fornyet.

   
Billeder
Miniature af billedet Udsnit af prospekt over Næstved i Resens Atlas 1677Udsnit af prospekt over Næstved i Resens Atlas 1677
På udsnittet vises Østerport som et større porthus med portbuen i midten af bygningen. Det har ikke kunnet dokumenteres yderligere i kilderne, at porten har set sådan ud.
Kilde: Otto Smith: Næstved 1135-1935, Næstved, 1935
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Næstved.