Ringstedport, Næstved

Oprindeligt formål Fæstningsport
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale -
Bygningsform -
   
Opført før 1485
Nybygget -
Nedrevet
   
Bemærkninger Ringstedport nævnes første gang i kilderne 1485.

27. marts 1795 afleverede tømmermand Hans Nielsen et "Overslag paa hvad Materialer, der behøves til 4 Bomme, 4 Stjerner og noget nyt Plankeværk ved Byens Porte samt Arbejdsløn". Det vides ikke, om disse reparationer blev til noget, men det tyder på, at portene igen trængte til at blive fornyet.

   
Billeder
Miniature af billedet Udsnit af prospekt over Næstved i Resens Atlas 1677Udsnit af prospekt over Næstved i Resens Atlas 1677
På udsnittet vises Ringstedport som en form for porthus. Det har ikke kunnet dokumenteres yderligere i kilderne, at porten har set sådan ud.
Kilde: Otto Smith: Næstved 1135-1935, Næstved, 1935

Miniature af billedet Prospekt af Næstved 1767Prospekt af Næstved 1767
På kortet fra Pontoppidans Atlas 1767 ses Ringstedsport og Østerport angivet som hhv. nr. 9 og 10. Derimod er Broport ikke nævnt, selvom Store Bro er tegnet med, og heller ikke Mølleport. Det aflukke, der ses for enden af vejen ud af Lille Næstved, og som ses på Resens kort, er heller ikke aftegnet. Det samme gælder den "Krumsport", der nævnes på Resens kort, dog uden at være tegnet som en portbygning.
Kilde: Pontoppidans Danske Atlas. Fotografisk genoptryk, Rosenkilde og Bagger, 1968.
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Næstved.