Østerport, Randers

Oprindeligt formål Fæstningsport
Anden anvendelse Bolig
Bygningsmateriale Murværk
Bygningsform Porthus, Bom
   
Opført før 1550
Nybygget 1553, 1643, 1700
Nedrevet 1851
   
Bemærkninger Østerport var muret og havde mindst to stokværk, idet der nævnes afgift af lejligheden over Østerport. Samtidig med, at Christian 3. byggede sit slot i Randers, lod han også byens porte istandsætte. 1553 skulle lensmanden Hans Stygge "opmure pillerne ved begge sider af Østerport med hugne sten; kongen vil sende terpentin at komme i spærkalken, så den duer at mure med”

Den krævede en del vedligeholdelse, og det var dyrt. Den istandsattes af Wrangel under Torstenssonfejden i 1643, idet han anlagde en skanse syd for byen. Men allerede 1656 var Østerport igen forfalden, og 1687 er hele befæstningen uduelig. Østerport er totalt forfalden i 1692, hvorfor man i 1695 tilråder at bygge en ny port af tømmer med nye fjæl, hvilket sker i 1700, hvor en ny port bygges som den ved Vesterport (Jørgen Elsøe). Samtidig anbefalede man at anbefale materialerne til reparation af Nørreport. 1767 ser det ud til, at Østerport er blevet flyttet udad.

Ved udgravninger i forbindelse med gadearbejdet i 1900 er man stødt på middelalderlige murrester, opført dels i rå granit, dels i store, røde mursten, lagt i slagen kalk. Det var først og fremmest den store, søndre murpille, man stødte på. Længden af den fra øst til vest var 10 alen og bredden fra nord til syd var 4 alen, 21 tommer ved den østre ende og 5 alen og 9 tommer ved den vestre. De oprindelige mål har dog været større, men bygningen har været brugt som stenbrud.

I sydsiden af den store portpille fandtes en 1 alen og 2 tommer bred dør, der førte ind til et 2 alen dybt og 2 alen højt rum. Der var tydelige spor af brolægning i rummet, der måske har været opholdssted for en portvægter. Bredden af portåbningen lod sig desværre ikke måle.

   
Billeder -
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Randers.