Vesterport, Randers

Oprindeligt formål Fæstningsport
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale Træ
Bygningsform Portbue, Bom
   
Opført før 1550
Nybygget 1553, 1695
Nedrevet 1851
   
Bemærkninger Vesterport var ikke muret. Den blev flyttet udad i forbindelse med udvidelsen af fæstningen i 1550’erne. Hverken ved den nye eller den gamle port fandtes et egentligt porttårn, men kun en almindelig træport med portstolper eller murede piller. Porten blev ikke vedligeholdt – 1695 rapporteres det, at den igen var opsat af tømmer. Byen voksede, og det varede ikke længe, før en ny Vesterport blev rejst meget længere ude.
   
Billeder
Miniature af billedet KirkegadeprospektKirkegadeprospekt
Billedet er meget utydeligt, men porten ser ud til at være en portbue med et buet overstykke med monogram. Det er ikke muligt på baggrund af billedet at fastslå, hvilket materiale porten er lavet af. Maleriet er fra ca. 1800.
Kilde: Efter original på Randers Museum.
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Randers.