Sønderport, Randers

Oprindeligt formål Fæstningsport
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale Træ
Bygningsform Portbue, Bom
   
Opført før 1550
Nybygget -
Nedrevet 1851
   
Bemærkninger I middelalderen havde Randers fire hovedporte, Nørreport, Vesterport, Sønderport og Østerport, der alle flyttedes udad i takt med byens udvikling.

Sønderport var den mest uanselige af byens porte. Den bestod af en simpel træport med den obligatoriske accisebod.

   
Billeder
Miniature af billedet Tegning fra Rawerts maleriske Rejse, 8. juni 1821Tegning fra Rawerts maleriske Rejse, 8. juni 1821
Rawerts tegning viser en træbue for enden af en bro. På grund af broen kan det sluttes, at der må være tale om Sønderport. I kilderne beskrives den som den mest uanselige af byens porte, og allerede tidligt er den en træport. Derfor kan tegningen af broen sikkert betragtes som korrekt.
Kilde: Det Kgl. Biblioteks on-line billedsamling 2002
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Randers.