Sønderport, Ribe

Oprindeligt formål Fæstningsport
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale Murværk
Bygningsform Porthus
   
Opført 1200-1300-tallet
Nybygget -
Nedrevet 1801
   
Bemærkninger Sønderport omtales 1224 som ”byens indgang til Horstorvet”, i 1370 kaldes den Horstorv Port og fra 1400 og frem som Sønderport.

Sønderport lignede Nørreport i alder og ydre. Sønderport var også grundmuret med tegltag, men havde ikke som Nørreport en portnerbolig. Her boede portneren i et bindingsværkshus ved siden af porten.

Omtales som et gammelt grundmuret hus, der langsomt forfalder. 1684 styrtede en del murværk ned fra den øverste del af bygningen og knuste portnerhuset. Der var ikke råd til at genopbygge, heller ikke tårnets overdel. 1716 tog man endelig fat på en ombygning, portens øvre dele blev fjernet og erstattet af et tag. Den blev nedrevet 1801.

Porten er lokaliseret i Sønderportsgade ved Stampemøllestrømmen. De fundne bygningsrester er muligvis fra 1200-tallet eller fra overgangen til 1300-tallet. De viser et cirka 8 meter langt portrum med et godt ½ meters fald ned mod en bro over strømmen.

   
Billeder -
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Ribe.