Ribes byporte under enevælden

Byporte Nørreport 
Sønderport
Sankt Mikkels Port
Pillesport
   
Noter En borg i Ribe – Riberhus - blev efter sigende grundlagt af kong Niels.

Selv havde Ribe by et hegn af planker, som borgerne fra 1201 gradvis lod afløse af stærkere mure.

   
Billeder -
   
Kilder Hugo Matthiessen m.fl.: Ribe Amt. Skildret af danske videnskabsmænd. København 1922
Otto Smith og Victor Hermansen: Ribe Bys Historie. København 1936
Jørgen Elsøe Jensen: Danmarks middelalderlige byplaner. Odense 1994

Se også: