Kongens Port, Fredericia

Oprindeligt formål Fæstningsport
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale Træ
Bygningsform Portbue, Stakitport
   
Opført 1686
Nybygget 1748, 1780, 1848
Nedrevet 1857
   
Bemærkninger ”Kongens Port” var oprindeligt tænkt som hovedindgangen. I 1686 tilkom en ny portbygning, idet den gamle var forfalden i 1679. Den nye port opførtes i egetræ. Levetiden for en sådan var kun 25-30 år. Sidste fornyelse fandt sted i 1748. I 1749 pyntede man med en prangende frontespice, som faldt ned 1780. Dette år besluttede man derfor at nedrive porten og erstatte den med en svær låge, en såkaldt barriereport. Porten fornyedes i 1848, men blev dog fjernet i 1857, fordi man ønskede en bredere åbning af volden.
   
Billeder
Miniature af billedet Geddes tegning af Kongens Port 1795Geddes tegning af Kongens Port 1795
Kongens Port på Geddes tegning fra 1754 viser den spinkle portbue af træ mod jordvolden og et snit af porten. Tegningen viser dog ikke den i 1749 opsatte frontespice med kongens navnetræk.
Kilde: Erik Housted: Til rigernes forsvar, gavn og bedste, Forsvarets Bygningstjeneste, Fredericia, 1979
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Fredericia.