Fredericias byporte under enevælden

Byporte Kongens Port 
Søbjergport
Prinsens Port 
Strandport 
Kastelsporten
   
Noter Fredericia indtager en særstilling blandt danske byer på grund af sin planlagte karakter. Byen opstod som en fæstning, der skulle forsvare Nørrejylland. 1648 beordrede Frederik 3. anlæggelsen af en fæstning, Bersode, der 1650 fik købstadsprivilegier under navnet Frederiksodde (1664 Fredericia). Byen fik udstrakte privilegier. 1657-59 blev byen hærget voldsomt af den svenske hær, men blev genopbygget efter en plan 1665, der er grundlaget for byens regelmæssige byplan. Byportene blev en del af denne byplanløsning og samspillet mellem militær og civilbefolkningen. I øvrigt fik byen fornyet en række af sine privilegier, der bl.a. gjorde det fordelagtigt for andre byers bønder at tage ind til Fredericia.
   
Billeder -
   
Kilder Erik Housted: Til rigernes forsvar, gavn og bedste. Fredericia 1979
Red. Jørgen Peder Clausager m.fl.: Fredericia 1650-1970. Odense 2000

Se også: