Strandporten, Rudkøbing

Oprindeligt formål -
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale Murværk (?)
Bygningsform -
   
Opført -
Nybygget -
Nedrevet
   
Bemærkninger Rudkøbing var befæstet med volde, hvori der var porte 4 steder; Nørreport, Østerport, Rueport og Strandporten, der alle bevarede deres navn og funktion som acciseporte, længe efter voldene forsvandt (Th. Winter).

Fra to grundtegninger af byen fra hhv. 1640 og 1849 kan der hentes enkelte oplysninger. Det ses, at Strandporten ikke er med på kortet fra 1640, og at Rueporten, som nævnes i Winters bog, slet ikke er nævnt på nogen af kortene. Det er besynderligt, at Strandporten ikke er med på kortet fra 1640, hvis disse porte opstod under Christian 4.'s befæstningsplan i 1628. Det er derfor svært at bedømme, om Winter har ret i, at Strandporten hørte til de oprindelige porte.

   
Billeder -
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Rudkøbing.