Løvegades Port, Slagelse

Oprindeligt formål -
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale -
Bygningsform -
   
Opført -
Nybygget -
Nedrevet
   
Bemærkninger Uden for Løvegades port lå 1761 natmandens hus. Acciseboden var, før den nye blev bygget omkring 1780, lejet ind i et hus bestående af fire fag på den sydlige side af gaden. Huset havde klinede vægge og stråtag. Ved boden var der et led, der i reglen blev passet af byens fattiglemmer.
   
Billeder -
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Slagelse.