Slagelses byporte under enevælden

Byporte Løvegades Port
Smedegades Port
Nyport
   
Noter -
   
Billeder -
   
Kilder red. Andreas Jensen: Slagelse ved århundredskiftet. Århus 1917, genoptryk Frederikssund 1982

Se også: