Nyport, Slagelse

Oprindeligt formål -
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale -
Bygningsform -
   
Opført -
Nybygget -
Nedrevet
   
Bemærkninger Nyport kaldes ved dette navn allerede i 1677. Det tyder på, at den har været nyere end de andre, der derfor må være kommet til inden 1677. Det er dog ikke muligt at fastslå, hvornår eller om der har været andre porte i Slagelse.
   
Billeder -
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Slagelse.