Østerport, Tønder

Oprindeligt formål -
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale Murværk
Bygningsform Porthus, Portbue
   
Opført før 1598
Nybygget 1725
Nedrevet 1872
   
Bemærkninger På Braunius' og Hogenbergs kort 1657 fremstår Østerport som en kamtakket og grundmuret bygning. Den genopførtes efter en brand i 1725 som en muret portbue. Den holdt stand indtil 1872, og der findes også et billede af den.
   
Billeder
Miniature af billedet Foto af Østerport i Tønder 1870Foto af Østerport i Tønder 1870
På fotografiet ses Østerport som en muret portbue. Det drejer sig om den Østerport, der opførtes efter en brand i 1725. Porten var forsynet med tegltag.
Kilde: Jørgen Elsøe Jensen: Danmarks middelalderlige byplaner, Odense, 1994. Efter original på Tønder Lokalhistoriske Arkiv.

Miniature af billedet Østerport set udefraØsterport set udefra
Fotografiet viser Østerport udefra som en muret portbue. Der er en mørk plade over portbuen, hvor der måske har været en inskription. Det ses, at porten ikke har haft taghældning til denne side.
Kilde: Fotografi ca. 1870. Lokalhistorisk Arkiv, Tønder Kommune
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Tønder.