Nørreport, Vejle

Oprindeligt formål Fæstningsport
Anden anvendelse Bolig, Vagt
Bygningsmateriale Træ, Bindingsværk
Bygningsform Porthus, Stakitport
   
Opført før 1500
Nybygget 1629, 1743
Nedrevet 1850
   
Bemærkninger Nørreport blev flyttet fra midtbroen til Nørrebro i 14-1500-årene. Det var da et egentligt porthus.

Nørreport lå ved Nørrebro ud til Mølleåen. Syd for porten var en lille plads, der hed ”Haleåen”. Den blev brugt, når Nørrebro skulle hejses op, men efter at broen blev udskiftet i 1630, fik en Anders Jensen lov til at bygge sit hus på pladsen.

Porthusene ved Nørreport og Sønderport blev brugt af svenskerne til vagthuse i 1644.

1629 blev en Tyge Kristensen idømt som straf for en ”Bordag”, han havdeværet med i, at færdiggøre gavlene på det nordre porthus. 1682 stod den gamle Nørreport, og i den boede bysvenden til leje. Men få år efter at konsumtionen blev indført, byggede konsumtionsforvalteren et tofagshus, og det blev enden på den gamle port. I stedet for ”tvende led”, som man havde mange andre steder, blev der i 1743 anbragt to porte, Nørreport og Østerport. Der findes et regnskab over portbyggeriet fra 1743. Imellem de "tvende led" lå 1793 det gamle porthus, bestående af fire fag mur- og bindingsværk, bortlejet til konsumtionsbolig. 1793 blev porthuset solgt til kongen, og ved begyndelsen af 1800-tallet lå her et konsumtionskontor og portene, kaldet Vesterport og Nørreport (mod øst). I 1813 omtales to stakitporte ved byens nordre ende. Det samme billede er dokumenteret fra 1840'erne, hvor det vides, at Nørreport havde to stakitporte tæt ved hinanden, og imellem dem lå acciseboden.

   
Billeder -
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Vejle.