Vejles byporte under enevælden

Byporte Nørreport
Sønderport 
Østerport
   
Noter Vejles byplan har gennem tiden været ret omskiftelig på grund af byens fysiske omgivelser med mange åløb, enge, bakker og det store fugtige jordstykke mellem byen og havnen. Byens porte var dog ikke mål for så mange forandringer, i hvert fald ikke byens største port, Sønderport, der tillige er godt dokumenteret.

Sønderports anlæg vidner om Vejles storhedstid før Svenskekrigene i 1600-tallet, hvor byen blandt andet havde en solid oksehandel sydpå.

Vejle lå indelukket mellem Horsens, Kolding og Fredericia. Fredericia havde konsumtionsfrihed, og derfor tog bønderne derhen for at sælge deres varer. Det siges endog, at de ligefrem kørte igennem Vejle for at komme dertil.

At se Fredericia som en trussel for Vejle kan også udspringe af kongens beslutning 1654 om at flytte Vejles beboere til Fredericia og nedlægge Vejle som købstad for at befolke den nye by.

   
Billeder -
   
Kilder Jørgen Elsøe Jensen: Danmarks middelalderlige byplaner. Odense 1994
Lone Hvass m.fl.: Vejles historie bd 1, Fra vadested til by. Vejle 1997
Red. C.V. Petersen: Vejle Bys Historie. Vejle 1927
Red. Jørgen Peder Clausager m.fl.: Fredericia 1650-1970. Odense 2000

Se også: