Sønderport, Vejle

Oprindeligt formål Fæstningsport
Anden anvendelse Bolig, Vagt, Konsumtionskontor
Bygningsmateriale Bindingsværk
Bygningsform Porthus
   
Opført før 1595
Nybygget 1595
Nedrevet 1800
   
Bemærkninger Sønderport blev liggende ved Sønderbro siden anlægstiden.

Det søndre porthus brændte 1595. Byens tolder, i Kolding, får at vide, at han skal afgive 100 rigsdaler fra tolden til at bygge et nyt porthus. Dette fremgår af Vejle bys kæmnerregnskaber 1562-1620.

Sønderport var et lille, teglhængt porthus. 1626 var porthuset forfaldent, pælene og andet bolværk for neden rådne, og det var nødvendigt med en reparation. I tidens løb blev porthuset ombygget mere end én gang, men synes altid at have været en lille, enetages bygning med en port i midten. I 1682 beboedes porthuset af to vægtere, som skulle lukke porten op og i for rejsende. I

I en fortegnelse 1791 over byens offentlige bygninger fremgår følgende for det søndre porthus vedkommende. ”Det søndre porthus er bestående af 8 fag, et loft høj, mur- og bindingsværk, hvorudi – foruden gennemfarten med port og lukkelse samt en bom – er indrettet til vejerbod i den ene ende og den anden ende 2 våninger, den ene bortlejet til konsumtionsbod, den anden er byens hyrdebolig, forsynet med skorsten og dobbelte ildsteder.”

1793 ønskede byens repræsentanter at afhænde porthuset til det kgl. toldvæsen mod en godtgørelse. Forslaget blev tiltrådt af stiftamtmand v. Hellfried 8. august samme år. Kort efter blev porthuset vist revet ned, det findes i alt fald ikke på et kort fra 1800.

Porthusene ved Nørreport og Sønderport blev brugt af svenskerne til vagthuse i 1644

   
Billeder
Miniature af billedet Vejles borgere yder Frederik 5. eskort til byen 1749Vejles borgere yder Frederik 5. eskort til byen 1749
I udsnittet ses Sønderports porthus for enden af broen. Det kan minde noget om Sønderport i Kolding, både hvad angår placeringen ved broen og selve porthuset. Sønderport vises som et større porthus med en eller flere etager over portbuen.
Kilde: Grønvolds stik til Frederik den Femtes Rejse gennem Rigerne 1749

Miniature af billedet Prospekt af Vejle i Frederik 5.'s Atlas 1755Prospekt af Vejle i Frederik 5.'s Atlas 1755
På prospektet ses Sønderport lidt til venstre for midten i billedet.
Kilde: Original på Det Kgl. Bibliotek.

Miniature af billedet Oliemaleri af Johs. Rach 1747Oliemaleri af Johs. Rach 1747
På dette maleri ses porten i en noget anden udgave end på de andre billeder. Den er udstyret med en kvist på taget hen over porten og fremstår i det hele taget noget forenklet.
Kilde: Lone Hvass m.fl.: Fra vadested til by. Vejles historie, udgivet af Vejle Kommune, Vejle, 1997

Miniature af billedet Udsnit af prospekt i Frederik 5.'s Atlas 1755Udsnit af prospekt i Frederik 5.'s Atlas 1755
Her ses porthuset som en bindingsværksbygning, der er betydeligt mindre end på Grønvolds prospekt, hvad der ses i antallet af vinduer.
Kilde: Efter original på Det Kgl Bibliotek.

Miniature af billedet Udsnit af Vejleprospekt 1767Udsnit af Vejleprospekt 1767
På dette prospekt minder porten mest om den udgave, man ser på Grønvolds prospekt fra Frederik 5.'s rejse. Den er dog blevet udstyret med en lille kvist på taget hen over portbuen ligesom på Johs. Rachs maleri. Maleriet er dog to år yngre end Grønvolds prospekt, hvor der ikke er nogen kvist på, så det står lidt uklart, om der har været en kvist, og hvornår den i givet fald er kommet til.
Kilde: Pontoppidans Danske Atlas. Fotografisk genoptryk, Rosenkilde og Bagger, 1968.
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Vejle.