Skt. Ibs port, Viborg

Oprindeligt formål Fæstningsport
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale Træ, Murværk (?)
Bygningsform Bom
   
Opført før 1319
Nybygget -
Nedrevet 1850
   
Bemærkninger Endnu i 1600-årene lå byens porte i volde. Der var fem porte, St. Mikkels Port, St. Mathias Port, St. Hans Port, den grundmurede og tøndehvælvede St. Mogens Port og St. Ibs Port.

Byens porte var indkørsler med bomme, undtagen to, St. Mogens Port og St. Mikkels Port. Disse to blev nemlig allerede 1787 forskønnet på grund af den daværende kronprins’ komme, men da en storm nedrev overdelen, forblev de slagbomme indtil 1841, hvor der blev opsat stakitporte.

   
Billeder -
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Viborg.