Viborgs byporte under enevælden

Byporte Skt. Mogens Port 
Skt. Mikkels port
Skt. Mathias port
Skt. Hans port
Skt. Ibs port
Søporten
   
Noter Viborg var blevet befæstet efter nørrejydernes fejde med Erik Menved. Der blev bygget en vold og en borg.

Endnu i 1600-årene lå byens porte i volde. Der var fem porte, St. Mikkels Port, St. Mathias Port, St. Hans Port, den grundmurede og tøndehvælvede St. Mogens Port og St. Ibs Port.

Byens porte var indkørsler med bomme, undtagen to, St. Mogens Port og St. Mikkels Port. Disse to blev nemlig allerede 1787 forskønnet på grund af den daværende kronprins’ komme, men da en storm nedrev overdelen, forblev de slagbomme indtil 1841, hvor der blev opsat stakitporte.

   
Billeder -
   
Kilder Jørgen Elsøe Jensen: Danmarks middelalderlige byplaner. Odense 1994
M.R. Ursin: Stiftsstaden Viborg. Viborg 1849

Se også: