Mejlgades Port, Århus

Oprindeligt formål Fæstningsport
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale Træ
Bygningsform Stakitport
   
Opført -
Nybygget 1728, 1831
Nedrevet 1851
   
Bemærkninger I ældre middelalder stod Nørreport ved Skt. Olufs kirke i Mejlgade.

Senere stod Mejlgades Port eller Nørreport ved Bækken. Ved overgangen til 1600-årene var denne port rykket ud til den nu forsvundne Smedegade. Fra 1700-årenes sidste del til omkring 1850 flyttedes Nørreport ad flere omgange til Molsgade.

1728 var der fornyelse af byens porte. De var af træ, skulle være 7½ alen høje, mellem de to portstolper var en porthammer, cirka 5-6 alen bred. Oven på porten blev sat en kongekrone. En G.A. Jensen siger i sine barndomserindringer, at portene var af træ, men at de opnåede efterhånden at få skiftet portstolperne ud med murede piller med gitterporte imellem.

1831 blev der opsat gitterværk til hver ports sidefløje for at forhindre indsmugling af hornkvæg.

   
Billeder -
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Århus.