Studsgades Port, Århus

Oprindeligt formål Fæstningsport
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale Træ
Bygningsform Stakitport
   
Opført -
Nybygget 1728, 1831
Nedrevet 1851
   
Bemærkninger Sturisport stod, hvor Bækken krydsede gaden Omkring år 1700 stod Studsgades Port ved Fægyden, hvis trafikale betydning steg, da en ny vej fra Studsgade til Christiansbjerg blev anlagt 1757, og næsten helt overtog trafikken gennem Munkeport.

1728 var der fornyelse af byens porte. De var af træ, skulle være 7½ alen høje, mellem de to portstolper var en porthammer, cirka 5-6 alen bred. Oven på porten blev sat en kongekrone. En G.A. Jensen siger i sine barndomserindringer, at portene var af træ, men at de opnåede efterhånden at få skiftet portstolperne ud med murede piller med gitterporte imellem.

1831 blev der opsat gitterværk til hver ports sidefløje for at forhindre indsmugling af hornkvæg.

   
Billeder
Miniature af billedet Frederik Visby-akvarel af Studsgades PortFrederik Visby-akvarel af Studsgades Port
På dette billede af Frederik Visbye ser Studsgades Port noget anderledes ud end på billedet af Agnes Lunn. Porten har murede stolper, der er forbundne med gitterværk i smedejern. En mulig forklaring er, at Visbys billede viser porten på et senere tidspunkt, idet træportene ifølge G.A. Jensens erindringer skulle være blevet erstattet med murede stolper. Ellers må et af billederne være ukorrekt.
Kilde: Dansk Toldtidende, marts 1912
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Århus.