Munkeport, Århus

Oprindeligt formål Fæstningsport
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale Træ
Bygningsform Stakitport
   
Opført -
Nybygget 1728, 1831
Nedrevet 1851
   
Bemærkninger I Klostergade stod Munkeport ved Graverenden, der tidligere synes at have løbet gennem Snevringen til stranden.

1728 var der fornyelse af byens porte. De var af træ, skulle være 7½ alen høje, mellem de to portstolper var en porthammer, cirka 5-6 alen bred. Oven på porten blev sat en kongekrone. En G.A. Jensen siger i sine barndomserindringer, at portene var af træ, men at de opnåede efterhånden at få skiftet portstolperne ud med murede piller med gitterporte imellem.

1831 blev der opsat gitterværk til hver ports sidefløje for at forhindre indsmugling af hornkvæg.

   
Billeder
Miniature af billedet Århus set fra nordøst, kortudsnit 1769Århus set fra nordøst, kortudsnit 1769
I et udsnit af prospektet fra 1769 ses Munkeport som en portbue med en trekantet overligger. Det er svært at afgøre, om porten er af træ eller mursten, men ifølge kilderne skulle Århus have fået nye træporte i 1728, så det er sandsynligvis en af dem, billedet viser.
Kilde: Pontoppidans Danske Atlas. Fotografisk genoptryk, Rosenkilde og Bagger, 1968.

Miniature af billedet Prospekt over Århus fra nordøst 1769Prospekt over Århus fra nordøst 1769
Her ses hele prospektet, hvoraf udsnittet med Munkeport var taget.
Kilde: Pontoppidans Danske Atlas. Fotografisk genoptryk, Rosenkilde og Bagger, 1968
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Århus.