Mølleport, Århus

Oprindeligt formål Konsumtionsport
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale Træ
Bygningsform Stakitport
   
Opført før 1727
Nybygget 1831
Nedrevet 1851
   
Bemærkninger I løbet af 1700-årene blev Mølleport opført som byens syvende port. Den lå, hvor Vestergade munder ud i Vester Allé.

1727 måtte Mindeport udbedres på grund brøstfældighed, og flere andre porte, bortset fra den nyligt opførte Mølleport, var også faldefærdige. Mølleport opstod altså før 1727.

1728 var der fornyelse af byens porte. De var af træ, skulle være 7½ alen høje, mellem de to portstolper var en porthammer, cirka 5-6 alen bred. Oven på porten blev sat en kongekrone. En G.A. Jensen siger i sine barndomserindringer, at portene var af træ, men at de opnåede efterhånden at få skiftet portstolperne ud med murede piller med gitterporte imellem.

1831 blev der opsat gitterværk til hver ports sidefløje for at forhindre indsmugling af hornkvæg.

   
Billeder
Miniature af billedet Tegning, prospekt af Århus, 1823Tegning, prospekt af Århus, 1823
Mølleport fremstilles her ikke som en port, men blot som et "hul" i stakittet, der omkranser byen.
Kilde: Tegning af S.L. Lange, prospekt i Den Gamle By.
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Århus.