Borgporten, Århus

Oprindeligt formål Fæstningsport
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale Murværk
Bygningsform Porthus
   
Opført 1250
Nybygget -
Nedrevet
   
Bemærkninger Borgporten lå mellem Store Torv og Lille Torv. Den stammede fra ældre middelalder. Man har tidligere ment, at Borgporten var hovedporten i 1100-tallets befæstning. Nyere udgravninger har imidlertid vist, at terrænet her uden for volden har været fugtigt og ufarbart, så porten må have ligget et andet sted i de første århundreder.

Fra arkæologiske udgravninger ved man, at omkring 1250 har man åbnet volden imellem de to nyanlagte torve, Store Torv og Lille Torv, og her rejst en stor portbygning af munkesten, nemlig Borgporten. Denne port var nu byens hovedport.

   
Billeder -
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Århus.