Østerport, Middelfart

Oprindeligt formål Fæstningsport, Konsumtionsport
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale -
Bygningsform Portbue, Bom, Stakitport
   
Opført -
Nybygget ca. 1675, 1801
Nedrevet 1850
   
Bemærkninger Byporten i Middelfart kaldtes Øster Port. Den var middelalderlig og måske muret. Den er ikke tegnet med på Resens atlas fra omkring 1675, hvad der tyder på, at byporten er forsvundet i løbet af 1600-årene.

Herefter blev den i forbindelse med konsumtionen erstattet med en træport. I 1801 blev det foreslået, at Østerport erstattedes med en træbom lidt længere ude, og det er formentlig sket kort derefter.

   
Billeder
Miniature af billedet Prospekt af Middelfart o. 1760Prospekt af Middelfart o. 1760
På prospektet anes porten lidt til venstre for midten.
Kilde: Johan Jacob Bruun o. 1760, Frederik 5.'s Atlas. Efter original i Det Kgl. Bibliotek.

Miniature af billedet Østerport o. 1760Østerport o. 1760
I udsnittet ses porten som en portbue, sandsynligvis med en gitterport i. det ses, at porten er udsmykket med et udskåret topstykke. Det drejer sig om den træport, der omkring år 1700 erstattede Middelfarts gamle Østerport.
Kilde: Johan Jacob Bruun, Frederik 5.'s Atlas. Efter original i Det Kgl. Bibliotek.
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Middelfart.