Rådhusgades Port, Stege

Oprindeligt formål Fæstningsport
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale -
Bygningsform Porthus
   
Opført 1430
Nybygget -
Nedrevet
   
Bemærkninger Rådhusgades port blev anlagt som en del af byens middelalderlige befæstning. Den var sandsynligvis et muret portårn som Mølleporten. Det er uvist, hvornår Rådhusgades Port forsvandt. Den fandtes stadig ved svenskernes angreb i 1658, men kan være forfaldet kort derefter.
   
Billeder -
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Stege.