Steges byporte under enevælden

Byporte Mølleporten 
Langgades Port
Rådhusgades Port
Storegades Bom 
   
Noter Fra ca. 1430 blev byen befæstet med en voldgrav og en vold. Der skal også have været en bymur, i hvert fald i dele af voldlinien. Ved udgravninger i volden ved Mølleporten 1966 fandt man ganske vist ikke rester af denne bymur, men både Resens atlas og den svenske generalkvartermester Erik Dahlbergs kort fra 1659 viser samstemmende en bymur. Desuden fandtes tre byporte, én ved hver af byens indfaldsveje, nemlig ved Storegade (Mølleporten), Langgade og i Rådhusgade.

Der har også været en befæstning mod fjorden, men dens karakter er ikke kendt.

Fæstningsværkerne beskyttede byen ved lybækkernes angreb 1510, men de kunne ikke holde svenskerne ude, da de ville indtage byen 1658 og 1659.

I slutningen af 1600-tallet blev bymuren revet ned og materialerne brugt på Marienborg slot.

Det er uvist, hvornår byportene i Langgade og Rådhusgade forsvandt, men måske var de allerede forfaldne, da præsten Hans Jensen Viborg i 1679 berettede, at den nordlige del af bebyggelsen ved Rådhusgade og Langgade dels var nedrevet af svenskerne, dels forfalden på grund af indbyggernes efterladenhed.

   
Billeder
Miniature af billedet Prospekt af Stege 1767Prospekt af Stege 1767
På prospektet af Stege ses en port for enden af broen. Broen fra Lendemark til Stege var en vippebro, og tårnet, som ses på prospektet er efter al sandsynlighed en del af denne vippekonstruktion.
Kilde: Pontoppidans Danske Atlas. Fotografisk genoptryk, Rosenkilde og Bagger, 1968
   
Kilder B. Friis m.fl.: Stege inden for volden. Nykøbing F. 1981
: .
B. Friis: Stege inden for volden. Nykøbing F. 1981

Se også: