Amagerport, København

Oprindeligt formål -
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale -
Bygningsform Porthus
   
Opført -
Nybygget -
Nedrevet 1850
   
Bemærkninger -
   
Billeder
Miniature af billedet Amagerport set udefraAmagerport set udefra
På billedet ses Amagerport som et muret porthus, noget mindre end de andre porte. I betragtning af kirkens placering i billedet ser det ud, som om porten er tegnet udefra.
Kilde: Det Kgl. Biblioteks on-line billedsamling 2002

Miniature af billedet På vej ind ad AmagerportPå vej ind ad Amagerport
Her ses Amagerport udefra. Porten er udsmykket med pilastre og kongens krone. Desuden ses årstallet 1724 oven over porten. Foran porten findes en træport på broen, sådan som vi også ser det på Rach og Eegbergs maleri af Vesterport. Dette billede af Amagerport fremstiller porten som mere udsmykket og mere lig Københavns øvrige porte end det andet billede af Amagerport.
Kilde: Det Kgl. Biblioteks on-line billedsamling 2002
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i København.