Københavns byporte under enevælden

Byporte Østerport 
Vesterport 
Nørreport 
Amagerport 
   
Noter -
   
Billeder -
   
Kilder Aage Andersen: Kulturhistoriske Smaaglimt. København 1954
Svend Cedergreen Bech: Københavns historie gennem 800 år. København 1967
Axel Pontoppidan: Omkring Københavns gamle Volde og Stokhuse. København 1936

Se også: