Holkeport, Fåborg

Oprindeligt formål Konsumtionsport
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale Træ
Bygningsform Stakitport
   
Opført 1675
Nybygget 1842, 1846
Nedrevet 1851
   
Bemærkninger Holkeporten nævnes første gang 1675. Holkeport blæste om i 1842, og byfogeden ønskede at komme af med den lille gyde ned til havnen. Borgerrepræsentationen satte igennem, at Holkeport blev lemfældigt istandsat, så den kun skulle åbnes i nødstilfælde, og gyden blev der. Man regnede nemlig med konsumtionens snarlige ophør, og så nytten af en lille gade fra byen ned til havnen. Holkeport holdt dog ikke længe, trods reparationen i 1842, så i 1846 blev en ny port opsat på havnekassens bekostning.
   
Billeder -
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Fåborg.