Fåborgs byporte under enevælden

Byporte Vesterport 
Holkeport
Østerport
Jomfruporten
Strandporten
Nørreport
   
Noter Fåborg var befæstet i middelalderen. Ingen ved præcist, hvor gammel befæstningen var. Fæstningen bestod af jordvolde og palisadehegn. Efter 1536 ophørte Fåborg med at være en befæstet by, men beholdt sine volde og grave, der dog ikke havde nogen betydning som værn for byen.
   
Billeder -
   
Kilder Aage Fasmer Blomberg: Fåborg Bys Historie. Fåborg 1956

Se også: