Strandporten, Fåborg

Oprindeligt formål Konsumtionsport
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale Træ
Bygningsform Portbue
   
Opført slutn. af 1600-tallet
Nybygget 1774, 1819
Nedrevet 1851
   
Bemærkninger 1774 fik byen en ny Strandport – ”6 alen høj, tjæret brunrød”.
   
Billeder -
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Fåborg.