Smedelundsport, Holbæk

Oprindeligt formål Konsumtionsport
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale Træ
Bygningsform Stakitport
   
Opført -
Nybygget 1832, 1839
Nedrevet 1851
   
Bemærkninger Byens hovedport var Smedelundsporten. På billedet fra Frederik 5.’s atlas ser man, at den omkring 1750 var en stakitport.

1832 bygges to nye porte ved Smedelundsporten og Strandporten, i stakit med to fløje og en låge til fodgængere i stedet for de tidligere vippebomme. De blev istandsat 1839-40, solgt til nedbrydning 1851 og endelig - i 1854 - fjernedes bommene på de sjællandske landeveje.

   
Billeder
Miniature af billedet Smedelundsporten ca. 1750 i Frederik 5.’s AtlasSmedelundsporten ca. 1750 i Frederik 5.’s Atlas
Holbæks hovedport var Smedelundsporten. Af billedet fra Frederik 5.’s Atlas fremgår, at den omkring 1750 var en stakitport.
Kilde: Efter original i Det Kgl. Bibliotek. Albert Thomsen: Holbæk Købstads Historie, 1-16, udg. Holbæk Byråd, Holbæk, 1936-42.
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Holbæk.