Holbæks byporte under enevælden

Byporte Smedelundsport 
Strandport
Labæks Bom
   
Noter -
   
Billeder
Miniature af billedet Holbæk byplan 1677Holbæk byplan 1677
På kortet ses lukkelserne for byens veje som stakitter sammen med et langt hus hen over vejen mellem slottet og byen.
Kilde: Resens Atlas, 1677

Miniature af billedet Udsnit af kort over Holbæk fra Resens AtlasUdsnit af kort over Holbæk fra Resens Atlas
Her ses lukkelserne for byens veje som stakitlåger.
Kilde: Resens Atlas, 1677
   
Kilder Holbæk Byråd: Holbæk Købstads Historie, 1-16. Holbæk 1936-37

Se også: