Strandport, Holbæk

Oprindeligt formål Konsumtionsport
Anden anvendelse Bolig
Bygningsmateriale Træ, Bindingsværk (?)
Bygningsform Porthus, Stakitport
   
Opført -
Nybygget 1832, 1839
Nedrevet 1851
   
Bemærkninger Strandporten lå ved skellet mellem byens og slottets grund, måske er det den, der på Resens atlas ligner et langt hus hen over vejen?

1832 bygges to nye porte ved Smedelundsporten og Strandporten, i stakit med to fløje og en låge til fodgængere i stedet for de tidligere vippebomme. De blev istandsat 1839-40, solgt til nedbrydning 1851 og endelig - i 1854 - fjernedes bommene på de sjællandske landeveje.

   
Billeder -
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Holbæk.