Østerport, København

Oprindeligt formål Fæstningsport
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale Murværk
Bygningsform Portbue
   
Opført -
Nybygget 1708
Nedrevet 1851
   
Bemærkninger Christian 4. anlagde området ved Gothersgade, omtrentlig svarende til den gamle Østervold. Den gamle Østerport nedlagdes, den kaldtes den Røde Port, hvad der tyder på, at den enten var rødmalet eller måske af røde mursten.

Østerport blev genopført af Frederik 4. i 1708 og smykket med kongens kronede navneciffer og årstallet for opførelsen – ellers var den uden ”synderlig Zirat” (Pontoppidan, s. 31). Dens overdel blev senere forandret ved tilbygning. I 1647 blev den tidligere Østerport flyttet ud fra Kongens Nytorv til Østergade, og der blev givet påbud om, at de tidligere beslag, hængsler, åse og andet tilbehør skulle bruges igen. Der står ikke noget i øvrigt om denne Østerport.

   
Billeder
Miniature af billedet Acciseundersøgelse i RavelinenAcciseundersøgelse i Ravelinen
På billedet gives et indtryk af, hvor omstændelige acciseundersøgelserne var. Man ser konsumtionsbetjentene gennemsøge vognlæssene. Betjenten ved vognen bagerst til højre i billedet bruger en "søger", en lang, tynd jernstang, der kunne stikkes ind i læsset for at undersøge, om der var gemt noget derinde. Der gives også et indtryk af, hvordan hele bomsystemet fungerede.
Kilde: A. Pontoppidan: Omkring Københavns gamle Volde og Stokhuse, København, 1936, reproarbejde F. Hendriksens Reproduktionsatelier 1936, efter P. Klæstrup, "Det forsvundne Kjøbenhavn", København 1877

Miniature af billedet Østerport med dens Officer-Corps de Garde, håndtegning af Samuel C. GeddeØsterport med dens Officer-Corps de Garde, håndtegning af Samuel C. Gedde
På billedet ses Østerports forside og bagside. Det ses, at porten er mere enkelt udsmykket end Nørreport, med pilastre og kugler. Til gengæld svarer portens bagside i højere grad til forsiden, end det var tilfældet ved Nørreport. Inden for volden lå Østerport i forlængelse af to vagtbygninger, som det også fremgår af billedet.
Kilde: A. Pontoppidan: Omkring Københavns gamle Volde og Stokhuse. København 1936. Efter håndtegning af Samuel C. Gedde, 1754, reproduktionsarbejde af F. Hendriksens Reproduktionsatelier, 1936

Miniature af billedet Østerports Ravelins-Bro 1745, tegning af Samuel C. GeddeØsterports Ravelins-Bro 1745, tegning af Samuel C. Gedde
På tegningen ses hele portsystemet ved Østerport. Der ses to gitterporte, én på hver side af noget, der kunne ligne en vippebro. Af teksten på tegningen fremgår det, at det ikke vides, hvornår broens murede piller stammer fra, men at træoverbygningen sidst er lavet i 1745.
Kilde: A. Pontoppidan: Omkring Københavns gamle Volde og Stokhuse, København, 1936. Efter håndtegning af Samuel C. Gedde, 1754, reproduktionsarbejde af F. Hendriksens Reproduktionsatelier, 1936
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i København.