Østerport, Assens

Oprindeligt formål Fæstningsport
Anden anvendelse Konsumtionskontor, Bibliotek, Munderingskammer
Bygningsmateriale Murværk
Bygningsform Porthus
   
Opført 1535
Nybygget -
Nedrevet 1845
   
Bemærkninger Østerport minder meget om Strandporten i toldassistent Topps beskrivelse, bortset fra arrestlokalerne. Også her har der været konsumtionskontor og desuden i en årrække amtsbiblioteket. Desuden var der et munderingskammer, der blev indrettet i 1757 og betalt af indkvarteringskassen. I 1817 blev porten repareret for 1485 rdl – en kæmpe sum. Den øverste etage blev revet ned og bygget op igen, hvad der kostede 10000 mursten, 1600 tagsten og 35 tønder kalk – det siger ikke alene noget om portens størrelse, men også hvor forfalden den må have været. Alligevel må den have haft så meget nytteværdi, at man ikke rev den ned og byggede en bom eller stakitport i stedet for.
   
Billeder
Miniature af billedet Østerport med Østergade, malet af Dankwart DreyerØsterport med Østergade, malet af Dankwart Dreyer
Billedet viser et maleri af Dankwart Dreyer. Dateringen kendes ikke. Dreyers maleri af Østerport viser en mand inde i selve portrummet. Højden og bredden på bygningens hvælving antyder, at portrummet er af de samme, måske endda lidt større dimensioner end Strandporten. Det stemmer overens med Topps beskrivelse af Østerport som værende næsten identisk med Strandporten. I øvrigt er det dog svært at slutte meget ud fra dette billede, der som sagt kun viser portens inderside.
Kilde: Lauritz Maaløe: Assens gennem 700 Aar. Odense, 1936
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Assens.