Assens' byporte under enevælden

Byporte Strandporten 
Ramsherreds Port 
Østerport 
Ladegårdsport
Kongens Port
Strandmøllen
   
Noter Assens har sandsynligvis været befæstet siden sin oprindelse. Byen er en af de strandkøbinger, der opstod efter vendertiden.

Man kan imidlertid kun dokumentere to befæstninger, nemlig den bymur, som Christian 3. stormede under Grevens Fejde i 1535, og senere Christian 4.’s befæstning fra 1628. Det er uklart, hvordan og hvornår den første befæstning forsvandt, men det er sandsynligt, at den forsvandt allerede i forbindelse med rigsrådets beslutning om, at alle befæstninger i landet, undtagen København og Malmø, skulle sløjfes.

Terrænet blev lidt efter lidt udstykket til byens borgere. Assens' befæstning var anlagt således, at den ikke overskred de gamle bygrænser i 600 år. Dette har sandsynligvis været medvirkende til bevarelsen af de gamle byporte.

Byportene fra den gamle fæstning fik lov til at blive stående, selv om muranlæggene forsvandt.

   
Billeder -
   
Kilder Lauritz Maaløe: Assens gennem 700 Aar. Odense 1936

Se også: