Ladegårdsport, Assens

Oprindeligt formål Fæstningsport
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale Murværk
Bygningsform Porthus
   
Opført 1535
Nybygget -
Nedrevet 1763, 1841
   
Bemærkninger Ladegårds Port bestod af en tilsvarende yderste mur som Ramsherreds port, men den var blevet revet ned allerede i 1841. Toldassistent Topp fandt rester af store kampesten i grunden, som var rester af den øvrige del af porten, som blev nedrevet allerede i 1763. Dette fremgår af et bilag til kæmnerregnskabet: ”Ladegaards Port, siden den er meget brøstfældig, og vil vel udfordre stor Bekostning paa den at istandsætte som tilforn, med Sten og Kalk, samt Arbejdsløn, siden Materialerne nu for nærværende Tid er i temmelig stor Pris, men for at menigere samme, har vi da efter vores bedste Skønsomhed overvejet og betragtet at nedbryde baade den nordre og søndre Side, saa og den vestre Ende af Porten, og igen af de gamle afbrudte Sten at forbedre den østre Ende af Porten, som igen skulle blive staaende”. Istandsættelsen blev anslået til 138 rdl. og 4 skilling.
   
Billeder -
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Assens.