Søndergades Port, Nakskov

Oprindeligt formål Fæstningsport
Anden anvendelse Vagt
Bygningsmateriale Træ, Murværk
Bygningsform Porthus, Bom
   
Opført 1539
Nybygget slutningen af 1700-tallet
Nedrevet 1851
   
Bemærkninger Murede portbygninger blev opført ved Vejlegade, Tilegade og Søndergade i forbindelse med fæstningsbyggeriet i 1539.

1590 ville byen bygge nyt rådhus og port og fik derfor skattefrihed i to år.

Christian 4. udbyggede Nakskovs befæstning fra 1628 med nye fæstningsværker foran de gamle. Der blev anlagt portgange i volden omtrent uden for byportene i Tilegade og Søndergade. Efter Torstenssonfejden 1643-45 forstærkedes befæstningen i Nakskov og Nykøbing i tilfælde af nye angreb. De gamle byporte blev bevaret. Tilegade og Søndergade løb ud til forværket og hen til en ny port midt imellem de to ældre.

1702 fik borgerne lov til at nedbryde de tre indre broer og opfylde gravene. 1709 blev Tilegades porttårn revet ned, mens portene ved Søndergade og Vejlegade stod til slutningen af 1700-tallet (Elsøe, s. 52-53). Herefter blev de sandsynligvis erstattet af bomme.

Som nævnt var Nakskov en befæstet by, hvilket betød, at der kun var små udgifter forbundet med konsumtionens indførelse og den påbudte indhegning af byen. Det lader heller ikke til, at man derefter har bekostet meget på at vedligeholde indhegningen. Haugner skriver, at i 1693 blev der foretaget en synsforretning på konsumtionsforpagter Josias Meiers foranledning. Heraf fremgår det, at bommene ved Søndergade og Tilegades porte var forsvundet, så kun stolperne var tilbage.

   
Billeder
Miniature af billedet Nakskovs befæstning. af Pufendorff.Nakskovs befæstning. af Pufendorff.
Billedet viser den svenske hær uden for Nakskovs befæstning i 1659. Porttårnet ses om en muret bygning i voldlinien med vinduer/skydeskår oven over voldlinien, hvad der tyder på, at der var en etage oven på portbuen. Porten ligner meget det billede fra Pufendorff, der viser et porttårn i Helsingør fra samme periode. Begge disse porttårne stammede i øvrigt fra Christian 4.'s forsøg på befæstnng af udvalgte byer i Danmark i 1628.
Kilde: C.C. Haugner: Nakskov Købstads Historie, Nakskov, 1944
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Nakskov.