Nakskovs byporte under enevælden

Byporte Vejlegades Port
Søndergades Port 
Tilegades Port
Langebros Port 
   
Noter I 1539 gav Christian 3. borgerne i Nakskov lov til at befæste deres by med volde, mure, grave og andre værker og nedbryde Krogsbølle Kirke for at bruge materialerne til porthuse. Inden Christian 3. tillod Nakskovs borgere at befæste deres by i 1539, havde der været en tidligere voldlinie. Denne voldlinie blev sandsynligvis nedlagt i forbindelse med rigsrådets betænkning af 1525, hvor det foreslås, at Nakskov, Århus, Landscrona og Ystad befæstning nedlægges.

Christian 4. udbyggede Nakskovs befæstning fra 1628 med nye fæstningsværker foran de gamle midt imellem de to ældre.

Nakskov blev udplyndret efter belejring i 1659. Der var fast garnison i byen til 1682, hvorefter det indtil 1688 blev pålagt borgerne at gøre vagttjeneste ved portene. Derefter var Nakskovs rolle som fæstningsby udspillet.1702 fik borgerne lov til at nedbryde de tre indre broer og opfylde gravene.

   
Billeder -
   
Kilder Jørgen Elsøe Jensen: Danmarks middelalderlige byplaner. Odense 1994
C.C. Haugner: Nakskov Købstads Historie. Nakskov 1944

Se også: