Kongens Port, Assens

Oprindeligt formål Konsumtionsport
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale Træ
Bygningsform Portbue, Bom
   
Opført 1750
Nybygget -
Nedrevet 1766
   
Bemærkninger Kongens Port opstod, da nogle borgere i 1750 ansøgte om lov til at opføre en port, idet den låge, der stod over Skaagaards Gyde, ikke var stor nok, til at vogne kunne passere ned til Mølledammen, hvor de pågældende hentede deres vand. De fik de lov til, på den betingelse, at de selv skulle vedligeholde porten. Den blev så opført, prydet med kongens navn og krone. Med tiden døde en del af portbyggerne. Seksten år efter opførelsen kom de tilbageværende fem mænd med en ansøgning om, at byen ville reparere porten, der var helt forfalden, men det afvistes, idet man ikke mente, det var så vigtigt med en udvidet adgang til Mølledammen. Desuden havde byen heller ikke råd til det, idet der var blevet bekostet meget på Østerport, Ladegaards port og Ramsherreds Port, og Strandporten var meget forfalden. Dermed synes Kongens Port ude af billedet – måske er den blevet erstattet med en bom.
   
Billeder -
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Assens.