Helsingørs byporte under enevælden

Byporte Svingelport 
Lappeport/Rødeport
Nykirkegårdsport
Strandporten
   
Noter 1627 byggede Christian 4. en fæstningsmur mod vandet med to store tårne. Der blev aldrig bygget helt rundt om landsiden. Muren forfaldt, men tårnene stod. Det sidste tårn til 1786.
   
Billeder -
   
Kilder Lars Bjørn Madsen: Svingelport. Gylling 1993
M. Galschiøt: Helsingør omkring Midten af forrige Aarhundrede. København 1921

Se også: