Sorøs byporte under enevælden

Byporte Byporten 
   
Noter Sorø blev først grundlagt af Christian 4. i forbindelse med Sorø Akademi i 1623. I den forbindelse ønskede byen et voldanlæg opført. Ikke af militære hensyn, men fordi byen rummede så mange velhavende borgere, og man ønskede at blive fri for de mange tiggere, den tiltrak.
   
Billeder
Miniature af billedet Prospekt 1770 af ukendt kunstnerProspekt 1770 af ukendt kunstner
Prospektet viser byporten i Sorø som en del af en længe i et hus. Prospektet er oprindeligt i farver og viser porten som blågrå med rødt tegltag. Det ses af vinduerne over porten, at der er nogle rum ovenover.
Kilde: Helge Torm (red.): Sorø Amts Museum 1916-96, Sorø, 1996
   
Kilder Red. Helge Torm: Sorø Amts Museum 1916-1996. Sorø 1996
L.F. la Cour: Sorø Bys Historie gennem 300 aar. Sorø 1938

Se også: