Vordingborgs byporte under enevælden

Byporte Vesterport
Østerport
Nørreport
   
Noter Vordingborgs tre byporte bestod af et 7 meter bredt og 1,9 meter højt stakit med en 3 meter bred stakitport, som blev holdt lukket og låst uden for ekspeditionstiden. Om dagen var porten åben, idet dog portåbningen var spærret af en slagbom. Desuden var der for fodgængere mellem accisebod og stakitport anbragt en 1,2 meter bred åbning, en såkaldt ”wiederkehr”. Navnet kan skyldes, at åbningen havde en selvlukkende låge.
   
Billeder -
   
Kilder Bent Rohde Jensen, i Zise, vol.5, hft. 1: Konsumtionen i Vordingborg. København 1982

Se også: